Currency
Shopping cart

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแฟรนไชส์

 

 

     

1. มีโลเคชั่น/ สถานที่ตั้งร้านในใจ พื้นที่ใช้สอย

ขนาด150 ตร.ม.ขึ้นไป

 

 

 2. มีงบประมาณลงทุน + เงินทุนหมุนเวียน

เริ่มต้น 2.5 ล้านบาท

 

 

 3. มีความตั้งใจอยากทำร้านอาหาร ยินดีเรียนรู้งานทุกตำแหน่งในร้านอาหาร ของตัวเอง

 

 

 

 4. เป็นคนเปิดกว้าง พร้อมรับฟังแนวทางเพื่อนำไปปฏิบัติ

 

 

 

 5.เป็นผู้นำที่ดี เข้าใจพนักงาน เห็นความสำคัญของลูกค้า

 

 

  • หมายเหตุ
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
    โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
       

 

 

 

 

 


12 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 3387 ครั้ง

Engine by shopup.com